Burzliwe dzieje kopalni Wujek

Katowice to na gospodarczej mapie Polski główny ośrodek działalności górniczej. Pod względem obecności bogactw naturalnych, stolica Górnego Śląska jest rzeczywiście w posiadaniu najcenniejszych surowców, jakie przyroda ulokowała w Polsce. Pod tutejszą ziemią znajdują się rudy węgla, żelaza, ołowiu i srebra. Znajdująca się tu kopalnia Wujek zajmuje się wydobywaniem złóż węgla kamiennego, a robi to nieprzerwanie od końca XIX wieku. Z początku oczywiście kopalnia pozostawała pod władzą Prus, których zwierzchność obejmowała wówczas te rdzennie polskie ziemie. Pomimo zawieruch politycznych, prace w kopalni trwały, nawet w czasie I wojny światowej. Konflikt zbrojny dostarczał ówczesnym władzom kopalni siły roboczej w postaci jeńców wojennych. Kopalnia Wujek zyskała swoją obecną nazwę w 1922 roku i jako taka funkcjonowała w Polsce wśród kolejnych zawirowań politycznych. W 1970 roku kopalnia jako pierwszy polski zakład przemysłowy wykonała wyznaczony przez socjalistyczne władze plan pięcioletni, dokonując wydobycia ogromnych ilości węgla.

Patriotyczny symbol…

Choć przez długi czas świat polityki nie oddziaływał szczególnie na to, co działo się w kopalni, przełom nastąpił w 1981 roku. Kilka dni po ogłoszeniu, iż w Polsce obowiązuje stan wojenny, górnicy kopalni, zrzeszeni w ramach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, podjęli akcję protestacyjną. Do pacyfikacji zbuntowanych pracowników wysłane zostały siły milicyjne i wojskowe, a wskutek potyczek życie straciło dziewięciu górników. Kopalnia Wujek stała się jednym z symboli walki Polaków z komunistycznym zwierzchnictwem. Do dzisiejszego dnia pamięć poległych górników jest wpisana w pomnik stojący u wejścia do kopalni. Wysoki monument w kształcie krzyża zastąpił w 1991 roku umieszczony tu wcześniej krzyż, symbolizujący pamięć o poległych robotnikach. Misję tę wypełniają także liczne tablice pamiątkowe, umieszczone w murze kopalnianym. Kopalnia Wujek i jej pracownicy to także bohaterowie filmu Kazimierza Kutza o tytule Śmierć jak kromka chleba, który uwiecznia tamte tragiczne wydarzenia – więcej w linku.

…i arena górniczej katastrofy

Od 2005 roku kopalnia Wujek to nazwa połączonych ośrodków górniczych. Za sprawą fuzji, przeprowadzonej przez obecnego właściciela tej placówki, czyli Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., kopalnię ulokowaną w Katowicach połączono z ośrodkiem znajdującym się w Rudzie Śląskiej. To właśnie za sprawą tego rudzkiego oddziału, w 2009 roku kopalnia Wujek znów była na ustach wszystkich. We wrześniu wspomnianego roku miała tu miejsce katastrofa górnicza, której przyczyną był wybuch metanu. Zginęło wówczas łącznie dwudziestu górników, z których ośmiu nie przeżyło wskutek odniesionych pod ziemią ran. Wskutek tragedii cały kraj był pogrążony w dwudniowej żałobie narodowej.

Leave a Reply